BPA-ordning

BPA-ordning

Om BPA-ordning

BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance og betyder kort og godt, at du selv kan ansætte en eller flere personer til at hjælpe med praktiske og personlige gøremål i hverdagen.

For at få bevilliget en BPA ordning skal du henvende dig til din kommune, som tager stilling til din ansøgning. Udover at have et omfattende behov for hjælp, skal du selv være i stand til at fungere som arbejdsgiver og arbejdsleder, ligesom du skal være fyldt 18 år.

Du har dog ret til overlade opgaven som arbejdsgiver til en privat virksomhed som Focus People.

Kommunen har mulighed for at give dig støtte til oplæring i arbejdslederrollen. Læs mere om mulighederne for at få støtte til oplæring at være arbejdsleder.

Vikardækning ved akut behov

Ved akut behov, eller hvis dine egne hjælpere er forhindret i at møde op, kan Focus People være behjælpelig med vikarer til BPA-løn. Vi har en stor database af dygtige hjælpere og vikarer indenfor sundhedsområdet, som vi kan nemt og hurtigt kan komme i kontakt med. En vikar ansættes til den løn, som kommunen har udmålt, og vikardækning påvirker derfor ikke dit budget og din bevilling.

Hvad vil det sige at være arbejdsleder?

Hvis du får bevilliget en BPA ordning, er det dit ansvar at varetage rollen som arbejdsleder i forhold til den person/de personer, som du vælger at ansætte. Det betyder, at det er dit ansvar at planlægge og fungere som leder for hjælperen / hjælperne.

Som arbejdsleder skal du:

 • Varetage arbejdsplanlægningen sammen med og for hjælperne
 • Udarbejde jobopslag
 • Udarbejde jobbeskrivelse
 • Udvælge hjælpere til jobsamtale og afholde jobsamtaler
 • Varetage oplæring og daglige instruktioner
 • Afholde medarbejderudviklingssamtale (se mere om MUS her)
 • Afholde personalemøder
 • Indberette vagtplaner i hht. procedure fra ekstern arbejdsgiver
 • Sikre et godt arbejdsmiljø for hjælperne i hht. retningslinjer fra ekstern arbejdsgiver

Overlad en del af ansvaret til Focus People

Hvis du overdrager arbejdsgiveransvaret til Focus People, overtager vi ansvaret for at administrere ydelsen til hjælperen og står for praktiske og juridiske opgaver, som er forbundet med at modtage et kontant BPA tilskud.

Focus People kan overtage ansvaret for:

 • Ansættelse og afskedigelse af hjælpere
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
 • Udbetaling af løn
 • Indberetning af skat
 • Tegning af lovpligtige forsikringer
 • Indbetaling af feriepenge, til barselsfond og ATP
 • Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger
 • Kommunikere og afrapportere til kommunen

Som ekstra ydelser tilbyder Focus People blandt andet støtte til MUS samtaler, deltagelse i personalemøder, vejledning i og omkring personaleproblemer, annoncering efter og rekruttering af nye medarbejdere.

Økonomi

Med en BPA ordning har du ingen udgifter til en ekstern arbejdsgiver. Det er kommunens ansvar at vejlede og aflønne en ekstern arbejdsgiver.

Når du vælger FP som ekstern arbejdsgiver, skal du blot give kommunen besked herom.

Se mere på BPA ordning på Borger.dk

Blanketter ved BPA ordning
Blanketter (straffeattest) kan hentes direkte på politiets website under Borgerservice / Straffeattest. Gå direkte til politiets website

 

Læs også om:

Borger - Pårørende
En trøst at dele med andre
Borger - Ældre
Få mere frihed i dagligdagen
Borger - Børn
Et match der skaber tryghed
Focus People
Et godt samarbejde starter med tillid