BPA-ordning / Ekstra støtte

BPA-ordning / Ekstra støtte

BPA-ordning med ekstra fordele

Hvis du overdrager BPA-arbejdsgiveransvaret til Focus People, så overtager vi efter aftale en lang række administrative opgaver, som er beskrevet nedenfor. Til dig, der ønsker lidt mere hjælp, har vi en række ekstra ydelser og endda uden ekstra omkostninger – alt sammen med fokus på at skabe mere overskud i hverdagen for dig som BPA-arbejdsleder.

Læs mere om arbejdslederrollen og arbejdsgiverrollen på siden BPA-ordning – Arbejdsgiver.

Læs også mere om mulighederne for at få støtte til at blive oplært i rollen som arbejdsleder.

Som arbejdsgiver kan Focus People kan overtage ansvaret for:

 • Ansættelse og afskedigelse af hjælpere
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
 • Udbetaling af løn
 • Indberetning af skat
 • Tegning af lovpligtige forsikringer
 • Indbetaling af feriepenge, til barselsfond og ATP
 • Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger
 • Kommunikere og afrapportere til kommunen

EKSTRA støtte - Focus People tilbyder også hjælp til:

 • Støtte til MUS-samtaler
 • Deltagelse i personalemøder
 • Vejledning i og omkring personaleproblemer
 • Annoncering efter og rekruttering af nye medarbejdere.

Hvis du ønsker mere information om at hjælp til din BPA-ordning og ekstra ydelser, er du meget velkommen til at kontakte os på 22 333 112.

Nyttige links vedrørende BPA-ordning

Læs mere om BPA ordning
https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Borgerstyret-personlig-assistance

Lovguide BPA-ordning
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/bpa-borgerstyret-personlig-assistance/lovguide-om-bpa/view

Blanketter vedr. BPA-ordning - straffeattest
https://www.borger.dk/politi-retsvaesen-forsvar/Politi/Straffeattester