BPA-ordning / Arbejdsgiver

BPA-ordning / Arbejdsgiver

Fuld fokus på din rolle som arbejdsleder

BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance og betyder, at du selv kan ansætte en eller flere personer til at hjælpe med praktiske og personlige gøremål i hverdagen, hvis du har fået bevilliget en BPA-ordning.

For at få bevilliget en BPA-ordning skal du henvende dig til din kommune, som tager stilling til din ansøgning. Udover at have et omfattende behov for hjælp, skal du selv være i stand til at fungere som arbejdsleder, ligesom du skal være fyldt 18 år.

For at få mere overskud til rollen som BPA-arbejdsleder, kan du vælge at overlade opgaven som BPA-arbejdsgiver til Focus People. Få et overblik nedenfor over de opgaver som er forbundet med hhv. arbejdslederrollen og arbejdsgiverrollen.

Læs mere om BPA-ordning vikardækning og BPA-ordning ekstra ydelser

Læs også mere om mulighederne for at få støtte til at blive oplært i rollen som arbejdsleder.

Arbejdslederrollen – som arbejdsleder står du for at:

 • Varetage arbejdsplanlægningen sammen med og for hjælperne
 • Udarbejde jobopslag
 • Udarbejde jobbeskrivelse
 • Udvælge hjælpere til jobsamtale og afholde jobsamtale
 • Varetage oplæring og daglige instruktioner
 • Afholde medarbejderudviklingssamtale (Læs mere om MUS)
 • Afholde personalemøder
 • Indberette vagtplaner iht. procedure fra ekstern arbejdsgiver
 • Sikre et godt arbejdsmiljø for hjælperne iht. retningslinjer fra ekstern arbejdsgiver

Overlad arbejdsgiveransvaret til Focus People

Hvis du overdrager arbejdsgiveransvaret til Focus People, overtager vi ansvaret for at administrere ydelsen til hjælperen og står for praktiske og juridiske opgaver, som er forbundet med at modtage et kontant BPA-tilskud.

Arbejdsgiverrollen - Focus People kan overtage ansvaret for:

 • Ansættelse og afskedigelse af hjælpere
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
 • Udbetaling af løn
 • Indberetning af skat
 • Tegning af lovpligtige forsikringer
 • Indbetaling af feriepenge, til barselsfond og ATP
 • Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger
 • Kommunikere og afrapportere til kommunen

Økonomi

Med en BPA-ordning har du ingen udgifter til en ekstern arbejdsgiver. Det er kommunens ansvar at vejlede og aflønne en ekstern arbejdsgiver. Når du vælger Focus People som ekstern arbejdsgiver, skal du blot give kommunen besked herom.

Hvis du ønsker mere information om at hjælp til din BPA-ordning, er du meget velkommen til at kontakte os på 22 333 112.

Nyttige links vedrørende BPA-ordning

Læs mere om BPA ordning
https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Borgerstyret-personlig-assistance

Lovguide BPA-ordning
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/bpa-borgerstyret-personlig-assistance/lovguide-om-bpa/view

Blanketter vedr. BPA-ordning - straffeattest
https://www.borger.dk/politi-retsvaesen-forsvar/Politi/Straffeattester