Voksne – respiratoriske opgaver

Voksne – respiratoriske opgaver

Voksne borgere med behov for respiratorisk assistance kan få hjælp hos Focus People. Vi er  specialiseret i pleje og overvågning af voksne med respirator eller anden respiratorisk overvågning, og vi anser det respiratoriske område for at være et af vores kerneområder.

Vores viden om respiratoriske opgaver er udviklet gennem mange år. Vi er specialister i at  sammensætte et hold af dygtige medarbejdere, der passer nøjagtig til dine behov.

Et hold besluttes ud fra de kompetencer og faggrupper, som respirationscenteret har vurderet, der er behov for i dit tilfælde.

Vi kan sammensætte det bedste hold til dig, fordi vi samarbejder medkommuner, regioner og uddannede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger i hele landet.

Fast kontaktperson

Focus People er kendt og anerkendt for at tilbyde en fast kontaktperson til både borgere og ansatte i det offentlige. Det skaber tryghed og kontinuitet i samarbejdet, som i sidste ende betyder, at borgeren får en bedre ydelse.

Ved respiratoriske opgaver afholder den faste kontaktperson løbende tværfaglige møder med dig, pårørende og medarbejdere samt med kommuner og regioner efter behov. Det sker for at sikre et positivt og tilfredsstillende forløb for alle parter.

Vores medarbejdere tilbydes løbende supervision om deres arbejde, arbejdsforhold, regler og udvikling på respiratorområdet. Det skal være med til sikre, at vores medarbejdere er opdateret og føler sig trygge i deres arbejde. Vi tror på, at tryghed og tilfredshed i arbejdet skaber engagement til glæde for alle involverede.

Vi deler vores viden og erfaringer

Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter, hvor vi holder jer opdateret om den sidste ny viden indenfor respiratorområdet. Vi deler viden, erfaringer og inspiration til glæde for os alle.