Godkendt som BPA-arbejdsgiver

Focus People er af Socialtilsyn Syd godkendt som BPA-arbejdsgiver.
 
Socialtilsyn Syd har på baggrund af en samlet vurdering, af Focus Peoples solvens, ledelsesmæssige kvalifikationer og virksomhedens kendskab til ansættelsesret, godkendt Focus People som egnet til at udføre opgaver som BPA-arbejdsgiver.
 
Godkendelsen:
 
Socialtilsyn Syd godkender Focus People A/S til at varetage opgaven som arbejdsgiver i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 og 96 i lov om social service.
 
Samlet vurdering fra Socialtilsyn Syd:
 
Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at Focus People A/S er egnet til at udføre opgaven som arbejdsgiver. I den forbindelse har Socialtilsyn Syd lagt afgørende vægt på solvens, ledelsen, benyttelsen af ekstern faglig sparring samt kendskab til ansættelsesret.
 
Økonomisk vurderer Socialtilsyn, at Focus People er solvent, og at der derfor er sikkerhed for fortsat drift. 
 
Ledelsesmæssigt vurderer Socialtilsyn Syd, at ledelsen i Focus People er i stand til at varetage det ledelsesmæssige ansvar for medarbejderne.
 
Og med hensyn til kendskab til ansættelsesret, vurderer Socialtilsyn Syds samlet, at Focus People har tilstrækkeligt kendskab til ansættelsesret.

Superglad for vores samarbejde

I 2009 overgik jeg fra Horsens Kommune til Focus People. Focus People har varetaget alle opgaver for mig de sidste 5 år såsom at lave løn, hjælpe med at finde medarbejdere - ja stort set alt hvad der måtte være af opgaver, så ordner Focus People det for mig. De er altid søde og venlige, når jeg henvender mig telefonisk. Jeg er så superglad for mit samarbejde med Focus People.

Peter Bleis

Anonym

Jeg er bruger hos Focus People, og har været det siden marts 2013. Jeg har egen hjælper og af og til bruger jeg deres vikar. Jeg synes, at Focus People støtter og opbygger mig meget. Deres personale er altid venlige og imødekommende. Focus People hjælper mig med jura og ved til- og afgang. Jeg er glad og tilfreds med ordning. Den glade anonyme bruger.

Brugeren ønsker at være anonym

Carsten Bloch Jensen

Nu har jeg haft Focus People til at styre min BPA-ordning siden 2012, og det har bare fungeret siden første dag. De er søde og hjælpsomme, når man ringer til dem og hjælper gerne med at løse store som små problemer. De har min allerstørste anbefaling.

Carsten Bloch Jensen