BPA-ordning på timebasis

BPA-ordning på timebasis

Focus People tilbyder hjælp og støtte på konsulentbasis til borgere med en BPA-ordning. Vores ydelser dækker bredt – lige fra oplæring i arbejdslederrollen og screening af arbejdslederens egnethed til overtagelse af arbejdslederrollen og afvikling af en BPA-ordning.

Konsulentbistand ved BPA-ordning afregnes med en fast timepris og med et aftalt timeloft. En fast timepris betyder, at kommunen kun betaler for de timer, som Focus People bruger på opgaven. Et aftalt timeloft sikrer, at parterne er enige om det maksimale antal timer, der kan bruges på at løse opgaven.

Konsulentbistand ved BPA-ordning

 • Oplæring i arbejdslederrollen
  Når en borger får en BPA-ordning, kan Focus People undervise og oplære borgeren i rollen som arbejdsleder. Det sikrer, at borgeren er tryg ved sin nye rolle som arbejdsleder, og det kan være med til at lette presset for de pårørende.
 • Screening
  Focus People screener borgeren for sin egnethed til at være arbejdsleder og rapporterer til kommunen
 • Overtagelse af arbejdslederrollen
  Forskellige udfordringer hos borgeren kan skabe et behov for, at Focus People overtager arbejdslederrollen i en kort periode. I perioden kan Focus People vejlede borgeren i rekruttering, arbejdsplaner m.v., så borgeren herefter kan fortsætte med en velfungerende BPA-ordning.
 • Afvikling af en BPA-ordning
  I nogle tilfælde er borgeren ikke længere i stand til selv at varetage rollen som arbejdsleder. I sådan et tilfælde kan Focus People, i opsigelsesperioden, hjælpe borgeren med arbejdslederrollen herunder rettidig opsigelse af medarbejdere, udbetaling løn, indberetning til skat mv.

Besøg focus-people.dk eller kontakt os på 22 333 112 for yderligere information om konsulentbistand ved BPA-ordning.

Læs også om:

En bred vifte af opgaver
Alle tilbydes en fast kontakt
Opgaver af særlig karakter