Observation på timebasis

Observation på timebasis

Focus People oplever et stigende behov fra kommunernes side for observation af borgere med henblik på at vurdere og udrede det reelle behov for hjælp og støtte i hverdagen. Borgeren og hjælperen bliver orienteret om observationen, som har til hensigt at sikre, at borgeren får lige præcis den hjælp, som han/hun reelt har brug for.

Observation foregår ved, at Focus People stiller en faglært medarbejder til rådighed, som observerer borgeren i et aftalt tidsrum. Medarbejderen møder hos borgeren og observerer hverdagen ud fra et observationsskema, som udfyldes og efterfølgende evalueres.

Observation tilbydes på timebasis efter behov. Når en kommune vælger at observere en borger, er det for at vurdere, om borgeren får både den nødvendige og den korrekte hjælp i hverdagen.

Observation fremgangsmåde:

  • Faglært medarbejder tilknyttes efter aftale som observator på timebasis
  • Borgeren og dennes hjælp observeres iht. aftale
  • Kommunen orienterer borgeren om observationsforløbet
  • Observatoren udfylder et observationsskema, som bruges til efterfølgende evaluering
  • Focus People afrapporterer til kommunen
  • Focus People bruger udelukkende faglærte medarbejdere til observationsopgaver.

Læs også om:

Opgaver af særlig karakter
En bred vifte af opgaver
Konsulentydelser på timebasis
Alle tilbydes en fast kontakt
Samarbejder med kommuner i hele landet