Godkendt som BPA-arbejdsgiver

Godkendt som BPA-arbejdsgiver

Focus People er af Socialtilsyn Syd godkendt som BPA-arbejdsgiver.

Socialtilsyn Syd har på baggrund af en samlet vurdering, af Focus Peoples solvens, ledelsesmæssige kvalifikationer og virksomhedens kendskab til ansættelsesret, godkendt Focus People som egnet til at udføre opgaver som BPA-arbejdsgiver.

Godkendelsen:

Socialtilsyn Syd godkender Focus People A/S til at varetage opgaven som arbejdsgiver i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

Samlet vurdering fra Socialtilsyn Syd:

Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at Focus People A/S er egnet til at udføre opgaven som arbejdsgiver. I den forbindelse har Socialtilsyn Syd lagt afgørende vægt på solvens, ledelsen, benyttelsen af ekstern faglig sparring samt kendskab til ansættelsesret.

Økonomisk vurderer Socialtilsyn, at Focus People er solvent, og at der derfor er sikkerhed for fortsat drift.

Ledelsesmæssigt vurderer Socialtilsyn Syd, at ledelsen i Focus People er i stand til at varetage det ledelsesmæssige ansvar for medarbejderne.

Og med hensyn til kendskab til ansættelsesret, vurderer Socialtilsyn Syds samlet, at Focus People har tilstrækkeligt kendskab til ansættelsesret.