Ny og opdateret medarbejderhåndbog

Ny og opdateret medarbejderhåndbog

I et ansættelsesforhold opstår der altid en masse spørgsmål af forskellig karakter. For at skabe tryghed for dig i dit ansættelsesforhold hos Focus People, har vi udarbejdet en håndbog, som giver svar på en lang række ofte stillede spørgsmål. Bogen (pdf) er ment som et opslagsværk og et supplement til vores øvrige dialog med jer. 

Vores nye medarbejderhåndbog er til dig, som er eller bliver hjælper hos Focus People. Håndbogen vil blive sendt pr. mail til dig, som allerede er ansat, og vil fremover også blive fremsendt som en del at opstartspakken til nye hjælpere, som ansættes hos Focus People.

Medarbejderhåndbogen er lavet som et supplement til vores dialog i øvrigt. Det kan være rart, at have et opslagsværk, når spørgsmål melder sig, eller hvis du trænger til at genopfriske nogle regler og rammer i ansættelsesforholdet. I arbejdet med mennesker, vil der altid opstå spørgsmål, som ligger udenfor de faste rammer og retningslinjer, og her står vi selvfølgelig til rådighed på telefon, mail og sms, som vi plejer.

Du kan i håndbogen læse om retningslinjer for hygiejne, rengøring og oprydning hos borgeren og anbefalinger til kommunikation med de forskellige parter, som er involveret i samarbejdet omkring en borger. Vi giver også anbefalinger til brug af telefon og anden IT i arbejdstiden, som er tilladt men bør bruges med omtanke, ligesom vi beskriver nogle overvejelser, som kan være værdifulde i forhold til de sociale medier – om det f.eks. er i orden at være ”ven” med den borger eller de pårørende, som du er tilknyttet.

Vi kommer også ind på de mere klassiske retningslinjer for ryge- og alkoholpolitik og håndtering af persondata samt almindelige regler i forhold til dit ansættelsesforhold, løn, sygdom, barsel, ferie og overenskomster. 

Procedure ved sygdom og død - hjælp til selvhjælp

Udover de almindenlige regler og retningslinjer, har vi i håndbogen nøje beskrevet proceduren for, hvordan du skal handle, hvis en borger skal indlægges, bliver ekstra syg eller dør, mens du er på arbejde.  Vi har beskrevet, hvem du kan kontakte og indsat links til diverse instanser i tilfælde at nødsituationer.

Det er en rigtig god ide jævnligt at repetere proceduren for, hvordan du skal handle ved evt. sygdom eller død under dit arbejde. Ved at være godt forberedt, kan du bedre håndtere en svær situation og handle hurtigere og mere effektivt, hvis ulykken skulle ske.

Tak til jer, der allerede er ombord hos Focus People,
og tak til alle jer der kommer ombord i fremtiden.