Tester flere for COVID-19

Tester flere for COVID-19

Kære medarbejder

Myndighederne har i går udvidet muligheden for at blive testet for COVID-19, såfremt man har lette symptomer og har en kritisk funktion i sundhedssektoren ( https://www.sst.dk ).

Hvis du er afløser eller fastansat hos ostil at varetage pleje ude hos en borger, så skal du straks kontakte din læge og bede om at blive testet, hvis du har lette symptomer.Så vi hurtigtkan få afklaret, om det blot er en let snue (som mange får i foråret). Indtil du har svar på testen, skal du naturligvis blive hjemme – derfor er det også vigtigt, at du kontakter lægen med det samme. Er du testet positiv, så har vi brug for dokumentation fra din læge til vores videre forløb mht. refusion og andre foranstaltninger.

Til dig, som pt. allerede er sygemeldtderhjemme pga. mistanke om COVID-19 f.eks. pga. snue - du skal også kontakte din læge med det samme for at få lavet en test, så vi kan få afklaret, om du snart kan komme tilbage på arbejde og hjælpe dine kollegaer.

Til alle gælder det stadig, at når du er rask igen, så skal der gå yderligere 48 timer, inden du møder op på arbejde.

Hvis du er i tvivl om noget, så ring gerne til os på tlf. 22 333 112.

Udsnit fra sundhedsstyrelsen

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Udsendt d. 18. marts 2020.

Henvisning af voksne til vurdering og udredning: Efter telefonisk visitation henvises voksne til en særlig COVID-19-vurderingsenhed i regionalt regi (’feberklinik’), efter følgende kriterier:

  1. Svære symptomer forenelig med COVID-19, fx besværet vejrtrækning og påvirket almen tilstand
     
  2. Symptomer forenelig med COVID-19, hvor der over dage er tiltagende forværring
     
  3. Ved symptomer forenelig med COVID-19 hos særligt sårbare individer (herunder ældre patienter særligt > 80 år samt patienter med andre underliggende sygdomme) kan der, udfra et forsigtighedsprincip og efter et konkret klinisk skøn, også henvises patienter med moderate symptomer
     
  4. Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, kan henvises såfremt arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding