Vinderen af biografbilletter er…

Vinderen af biografbilletter er…

Tak til jer medarbejdere, der deltog i vores medarbejderundersøgelse 2020. Vi er glade for alle jeres svar, som vi bruger aktivt fremadrettet til at forbedre vores service og samarbejdet med jer. 

Blandt besvarelserne har vi udtrukket vinderne af 2 xbiografbilletter for 2 personer

TILLYKKE MED GEVINSTEN 

Maria Andersen og Helle Klinge

Billetterne vil blive sendt direkte til jer med posten.

Medarbejderundersøgelsen 2020

I 2020 har størstedelen af jer medarbejdere glædeligvis sagt ja til, at I vil anbefale Focus People som jeres arbejdsgiver, og generelt har I svaret, at I oplever er stor tilfredshed i forhold til samarbejdet med borgeren – det er vi meget glade for at høre.

I undersøgelse blev vi også gjort opmærksomme på, at vi hos Focus People kan gøre mere for at synliggøre og forklare vores rolle i forhold til jer, og hvordan vi bedst kan støtte jer i jeres arbejdsrelation med borgeren. Det handler om forventningsafstemning og tydeliggørelse af, hvad samarbejdet mellem jer og os indebærer – og det har vi noteret os og tager til efterretning. Vi vil arbejde på at blive bedre til at kommunikere vores rolle i forhold til jer.

Endnu engang tak for jeres deltagelse. Vi er rigtig glade for jeres feed back.