Kerneværdier

Kerneværdier

Focus People har 4 kerneværdier, som er grundstenene i forhold til måden, hvorpå vi tænker, handler  og samarbejder.

 Tillid

 stærk følelse af at kunne tro på, stole på eller regne med nogen eller noget

Vi ønsker at skabe tillid både i forhold virksomheder, kommuner og regioner, borgere og medarbejdere. Tillid af afgørende, når man arbejder med mennesker. Det er og har altid været en kerneværdi for Focus People, og vi bestræber os på at skabe tillid gennem et professionelt, informativt og venligt samarbejde med alle parter.

Indsigt

viden eller forståelse opnået gennem undersøgelser, erfaring eller tænkning

Indsigt i livet og livets store spørgsmål er en kompleks proces, der skabes gennem mange års erfaringer og know how. Indsigt er med til at sikre kvalitet i dialogen med mennesker. Focus People drives af erfarne og kompetente medarbejdere, og vi samarbejder med fastansatte og freelancere i hele landet indenfor forskellige brancher og interesseområder for at sikre størst mulig indsigt.

Fleksibilitet

evne eller vilje til at omstille sig til skiftende forhold eller situationer eller til at tage hensyn til andres ønsker og behov

For at skabe det mest optimale samarbejde til glæde for alle involverede, skal vi være fleksible. Derfor tror vi også på fælles succes gennem en positiv tilgang til opgaverne, omstillingsparathed og mod til at håndtere udfordringer og det ukendte.

Nytænkning

opfatte eller tænke på en ny og anderledes, ofte visionær måde inden for et bestemt område

Uden nytænkning går tingene i stå. Vi tror på udvikling og forandring, der kan være til at forbedre forholdene og vilkårene for virksomheder, borgere og medarbejdere. Focus People sætter nye mål og har spændende visioner, fordi det gør os proaktive og engagerede.

 

Kilde: Den Danske ordborg, ordnet.dk

Læs også om:

Mission og vision
Om Focus People
Ledige stillinger