Persondatapolitik på sociale medier

Baggrund
Focus People anvender sociale medieplatforme for at give informationer til interesserede omkring, hvad der rører sig i vores virksomhed. Det kan være nyheder om alt fra vores interne aktiviteter, kampagner, nye jobmuligheder og kommende faglige arrangementer. Der muliggøres også interaktion mellem gæsterne på de sociale medier og os i form af kommentarspor, anmeldelser og mulighed for at indgå i en dialog ved at skrive direkte til os.
 
Vi anvender sociale medier i form af:
Facebook
Instagram
Twitter 
Linkedln
 
Fælles for disse sociale medieplatforme er, at Team Olivia Aps ikke kan kontrollere brugen af personoplysninger på samme måde, som på egne hjemmesider udviklet i samarbejde med egne IT-leverandører. Du skal derfor være opmærksom på, at de kan registrere dine personoplysninger, når du besøger vores sider på disse sociale medier. 
 
På sociale medieplatforme er Focus People  fælles dataansvarlig med udbyderne af de sociale medier:
Focus People, CVR 26847060
Algade 67, 1. 
5500 Middelfart
Telefon: 8888 7171
 
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Pl., 
Dublin – Ireland
 
 
Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook og Instagram)
4 Grand Canal Square Grand Canal 
Harbour Dublin 2 Ireland
 
Twitter Inc. 
Market Square, 1355 Market St #900 
San Francisco, CA 94103, USA
 
Linkedln, Facebook, Instagram og Twitter giver indsigt i persondata såsom køn, alder, land og by om dem, der følger os, kommenterer, henvendelser og reaktioner på vores opslag. Denne data er genereret på baggrund af din egen tilladelse via dine privatindstillinger på platformen. Denne data anvender vi dog ikke i Focus People , da vi ikke anvender målretning mod brugere af sociale medier. 
 
Formål med brug af personoplysninger 
Når vi behandler dine personoplysninger på sociale medier har vi forskellige formål:
Et formål om at kunne administrere henvendelser og indlæg, som vi modtager fra dig, så vi kan besvare din forespørgsel eller din kommentar til os
Et formål om at kunne dele personoplysninger om dig på de sociale medier i forbindelse med vores tilbud og aktiviteter i koncernen
Udkåre dig som vinder af en konkurrence, hvori du selv har samtykket i at deltage 
 
Hvilke personoplysninger håndterer vi 
Når du henvender dig til os gennem en af vores profiler på sociale medier, modtager vi dit navn og henvendelsens indhold.
Når vi offentliggør personoplysninger om dig på sociale medier vil det typisk være dit navn og et billede eller en video af dig i forbindelse med en aktivitet hos Focus People. 
 
Lovligt grundlag for behandling af personoplysninger 
Når vi offentliggør personoplysninger om dig, vil det altid ske på baggrund af en aftale mellem os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 
Når vi behandler dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse til os på sociale medier, er grundlaget som udgangspunkt vores legitime interesse i at kunne yde dig den bedst mulige service og fremme vores virksomhed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 
Videregivelse af personoplysninger 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til nogen, og hvis din henvendelse kræver, at du henvender dig til tredjeparter eller ansatte inden for Team Olivia-koncernen, vil vi give dig kontaktoplysningerne på disse, så du selv kan tage kontakt hertil ved uddybninger. 
 
Linkedin, Twitter, Facebook og Instagram deler i nogle tilfælde dine oplysninger med tredjeparter eller underleverandører uden for EU. Du kan læse mere herom i deres privatlivspolitikker, som der er linket til i første afsnit, ”Baggrund”. 
 
Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Focus People sletter personoplysningerne, når der ikke længere er et sagligt formål for opbevaringen. Under normale omstændigheder vil vi opbevare dine personoplysninger i maksimalt 2 år efter, vi har opfyldt den service, som du har anmodet os om, medmindre der foreligger et sagligt formål og hjemmel for fortsat opbevaring af personoplysningerne.  
 
Foreligger der en aftale omkring markedsføring på sociale medier, bliver disse opslag som udgangspunkt ikke slettet. 
 
Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?
Focus People har vedtaget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger er beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning. 
 
Vi arbejder i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang. 
 
Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.
 
Sådan beskytter vi dine personoplysninger
Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine persondata på.
 
Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriserede adgang. Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.
 
Personoplysninger der er gemte i fysiske dokumenter, opbevares i aflåste lokaler og med begrænset adgang og medarbejderne modtager løbende træning i overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. 
 
Dine rettigheder
Du har ifølge den Europæiske Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.
 
Indsigt: Du har ret til – uden beregning – at få information om vores behandling af dine personoplysninger. For at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer, der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer for at identificere dig. 
 
Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afgivet til os med henblik på, at du kan transmittere dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt de oplysninger, du selv har afgivet.
 
Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv rettet.
 
Sletning: Du har under visse forudsætninger ret til at få slettet dine personoplysninger. Denne ret er ikke altomfattende; der kan findes omstændigheder, eksempelvis opfyldelse af retlige forpligtelser, som gør, at det ikke er muligt for os at slette oplysningerne. For at sletning er muligt, skal følgende være opfyldt:
• Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det oprindelige formål
• Du har tilbagekaldt det samtykke, som udgjorde det lovlige grundlag for behandlingen
• Dine oplysninger har været behandlet uden lovlig grund
• Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde gældende lovkrav eller andre retslige krav
 
Tilbagekaldelse af samtykke: I fald at behandlingen hviler på et samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.
 
Indsigelse: Du har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrørende din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine almindelige personoplysninger, hvis behandlingen hviler på en interesseafvejning. Efter modtagelsen vil vi konkret vurdere, hvorvidt behandlingen fortsat er nødvendig og give dig begrundet information om, hvorvidt vi kan imødekomme din anmodning. 
 
Begrænsning: Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, såfremt du ønsker begrænset anvendelse af oplysninger, finder at personoplysningerne er ukorrekte, eller mens vi behandler din anmodning om indsigelse. Hvis vi konkret vurderer, at du har ret til begrænsning, behandler vi fremover kun dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav til fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 
Klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
Såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.
 
Mere information
Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette kan du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.
 
Du kan finde mere information om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
 
Sidste redigering fandt sted i januar 2023.
 

Superglad for vores samarbejde

I 2009 overgik jeg fra Horsens Kommune til Focus People. Focus People har varetaget alle opgaver for mig de sidste 5 år såsom at lave løn, hjælpe med at finde medarbejdere - ja stort set alt hvad der måtte være af opgaver, så ordner Focus People det for mig. De er altid søde og venlige, når jeg henvender mig telefonisk. Jeg er så superglad for mit samarbejde med Focus People.

Peter Bleis

Majbrit A. Petersen 

Jeg har nu været ved focus-people i en del år og er yderst tilfreds med mine chefer, som er gode til at finde vagter med mange spændende opgaver, og de sørger for den rette oplæring og mine ønsker for, hvad jeg vil lære og kan arbejde med. De lytter til mig, når jeg har brug for at tale om tingene, da mit arbejde er med mennesker, og det kræver en del, og de er der til at lytte og løse opgaver, og jeg er endnu ikke stødt på noget, vi ikke har fundet en god løsning på for mig, borgeren og dem. Er jeg det mindste i tvivl om noget, så spørger jeg dem, og de finder et svar. Der findes ikke dumme spørgsmål, og de er der altid for en. Jeg er ansat et sted og det er hos Focus People, de gør så meget for mig, så jeg gør, hvad jeg kan for dem. Med den bedste støtte og tillid fra min chef, kan jeg udføre mit arbejde med god samvittighed, den rette oplæring og skulderklap hver gang.

Majbrit A. Petersen 

Christina Elmgreen

At have en arbejdsgiver som Focus People, er det bedste, man kan ønske sig. De er fantastisk søde og hjælpsomme, pigerne på kontoret. De har altid styr på tingene. Jeg kommer rundt omkring, mange forskellige steder og hos mange forskellige respirator patienter med forskellige behov. Kunne ikke forstille mig en bedre arbejdsplads.

Christina Elmgreen