Team Olivias whistleblowerordning

Hvis du er ansat eller tidligere har været ansat i Team Olivia-koncernens virksomheder, har du mulighed for at rapportere alvorlige arbejdsrelaterede misforhold eller forseelser. Det gør du via vores whistleblowerordning.

En whistleblower er en person, der rapporterer om noget, der ikke går rigtigt til i virksomheden. Whistleblowerordningen er tilgængelig, så du anonymt kan slå alarm, hvis du ønsker det, uden at udsætte dig selv for en ubehagelig situation på din arbejdsplads.

PwC, PricewaterhouseCoopers, er vores uafhængige samarbejdspartner, og det er deres værktøj, du skal bruge, når du rapporterer. 

Klik her for at komme direkte til Team Olivias rapporteringskanal.


Hvem kan indberette?

Whistleblowerordningen kan anvendes af ansatte, arbejdstagere og andet hyret personale. Praktikanter, konsulenter og øvrige personer, der udfører arbejde under Team Olivias kontrol, er omfattet af beskyttelsen af whistleblowere.

Rapporterende personer skal kunne alarmere om uregelmæssigheder både i en intern rapporteringskanal (Team Olivias whistleblowerordning) og til særligt udpegede myndigheder (ekstern rapporteringskanal – se nederst på siden).

Hvornår kan whistleblowerordningen anvendes?

Whistleblowerordningen har til formål at anmelde alvorlige arbejdsrelaterede uregelmæssigheder eller forseelser hos Team Olivia, som vedrører f.eks.:

  • Mistanke om bedrageri
  • Korruption eller anden form for økonomisk kriminalitet
  • Inhabilitet
  • Tilsidesættelse af arbejdsmiljølovgivningen
  • Alvorlig chikane 

Hvad er beskyttelsen for den, der rapporterer? 

Den indberettende person er beskyttet af Lov om beskyttelse af whistleblowere (LOV nr. 1436 af 29/06/2021), der beskytter personer der anmelder en forseelse eller en mistanke herom. Loven forbyder blandt andet Team Olivia som virksomhedsudøver og arbejdsgiver at forhindre eller forsøge at forhindre rapportering eller at udøve repressalier mod en indberettende person. 

Kan jeg være anonym? 

I Team Olivias whistleblowerordning kan en indberettende person vælge at være anonym. 

Hvordan rapporterer jeg?

Rapportering foretages i et webbaseret system, hvor den indberettende person vælger enten at rapportere skriftligt via et webbaseret spørgeskema, mundtligt via en telefonsamtale eller ved et fysisk møde. Når anmeldelsen er gennemført, får den indberettende person en særlig loginkode, som anvendes i det webbaserede system til at følge og få feedback på sagen.

Hvordan håndteres en anmeldelse?

I første trin modtages henvendelsen af vores uafhængige samarbejdspartner PwC, PricewaterhouseCoopers, som foretager en indledende vurdering af sagen. Efter PwC’s vurdering får Team Olivia adgang til sagen og bedømmelsen via det webbaserede system. Team Olivia har udpeget personer internt, som vurderes at kunne agere uafhængigt og selvstændigt i håndteringen af indkomne sager.

Er anmeldelsen omfattet af fortrolighed? 

Den, der håndterer en indrapporteret sag, må ikke videregive en oplysning, som kan afsløre identiteten på den indberettende person eller på nogen anden enkeltperson (både fysisk og juridisk person), som forekommer i sagen.

Den indberettende person vil via det webbaserede system modtage en bekræftelse på, at en sag er modtaget, samt information om de tiltag, der er truffet ved opfølgning på sagen.

Indberetning til kompetente myndigheder via eksterne kanaler 

Interne rapporteringskanaler er den whistleblowerordning, som Team Olivia har oprettet.

En ekstern rapporteringskanal er en kanal, der er etableret hos en myndighed til håndtering af indberetninger om uregelmæssigheder og forseelser, der ligger inden for myndighedens ansvarsområde, og som kan omfatte enhver offentlig eller privat virksomhedsdrift. En ekstern rapporteringskanal kan f.eks. anvendes, hvis den indberettende person ikke mener, at rapportering til en intern rapporteringskanal vil indebære en objektiv og saglig håndtering. 

De myndigheder, der er udpeget af regeringen til at være de kompetente myndigheder, der skal være forpligtet til at etablere og administrere eksterne rapporteringskanaler (whistleblowerordninger), findes i afsnittet om eksterne whistleblowerordninger i Lov om beskyttelse af whistleblowere (LOV nr. 1436 af 29/06/2021) - for nuværende § 17 / kapitel 4. Du kan også læse mere på www.whistleblower.dk, som administreres af Datatilsynet.

Det er også muligt at rapportere om uregelmæssigheder og uregelmæssigheder til EU-institutioner, -organer eller -bureauer, der har etableret eksterne rapporteringskanaler.

De lever op til deres opgave

Jeg har haft hjælperordning siden 1997, dengang alt blev ordnet gennem kommunerne. I 2010 havde jeg en opfølgning på min BPA og fik valget om selv at styre og ordne lønninger til mine hjælpere, det vil sige være arbejdsgiver. Det var for mig en alt for stor opgave, så jeg valgte at tage en ekstern arbejdsgiver. Jeg tog derfor kontakt til Focus People, som blev min eksterne arbejdsgiver. Det har jeg bestemt ikke fortrudt. Det har bare fungeret fra dag et, de lever op til deres opgave, de er positive, der er altid hjælp at hente. Deres lønindberetningssystem fungerer og er nemt og overskueligt. Til trods for, at det hele fungerer, får jeg 2-3 gange om året en mail, hvor de spørger, om alt er vel. Det gør mig glad. De ting gør, at jeg stadig er ved Focus People og anbefaler dem til andre.

Karina Andersen

Majbrit A. Petersen 

Jeg har nu været ved focus-people i en del år og er yderst tilfreds med mine chefer, som er gode til at finde vagter med mange spændende opgaver, og de sørger for den rette oplæring og mine ønsker for, hvad jeg vil lære og kan arbejde med. De lytter til mig, når jeg har brug for at tale om tingene, da mit arbejde er med mennesker, og det kræver en del, og de er der til at lytte og løse opgaver, og jeg er endnu ikke stødt på noget, vi ikke har fundet en god løsning på for mig, borgeren og dem. Er jeg det mindste i tvivl om noget, så spørger jeg dem, og de finder et svar. Der findes ikke dumme spørgsmål, og de er der altid for en. Jeg er ansat et sted og det er hos Focus People, de gør så meget for mig, så jeg gør, hvad jeg kan for dem. Med den bedste støtte og tillid fra min chef, kan jeg udføre mit arbejde med god samvittighed, den rette oplæring og skulderklap hver gang.

Majbrit A. Petersen 

Superglad for vores samarbejde

I 2009 overgik jeg fra Horsens Kommune til Focus People. Focus People har varetaget alle opgaver for mig de sidste 5 år såsom at lave løn, hjælpe med at finde medarbejdere - ja stort set alt hvad der måtte være af opgaver, så ordner Focus People det for mig. De er altid søde og venlige, når jeg henvender mig telefonisk. Jeg er så superglad for mit samarbejde med Focus People.

Peter Bleis