Alle tilbydes en fast kontakt

Vi sammensætter det optimale hold til den enkelte borger

Alle tilbydes en fast kontakt

Focus People anser respiratoriske opgaver for at være et specialist- og kerneområde. Vores viden og know how på området er udviklet gennem mange års erfaring og arbejde med pleje og overvågning af børn og voksne, der bruger respirator.

Vi er specialister i at sammensætte et hold af dygtige medarbejdere, der passer nøjagtig til den enkeltes behov. Respiratoriske opgaver kræver indsigt, og holdet besluttes ud fra de kompetencer og faggrupper, som visiteres af  respirationscentrene.

Vores administrative medarbejdere har indsigt i opgavens karakter, og vi samarbejder med uddannede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger og handicaphjælpere i hele landet.

Læs mere om Team- og helhedsløsninger

Fast kontaktperson

Focus People er kendt og anerkendt for at tilbyde en fast kontaktperson til både borgere og ansatte i det offentlige. Det skaber tryghed og kontinuitet i samarbejdet, som i sidste ende betyder, at borgeren får en bedre ydelse.

Ved respiratoriske opgaver afholder den faste kontaktperson løbende tværfaglige møder med borgeren, de pårørende og medarbejderne samt med kommuner og regioner efter behov. Det sker for at sikre et positivt og tilfredsstillende forløb for alle parter.

Vores medarbejdere tilbydes løbende supervision om deres arbejde, arbejdsforhold, regler og udvikling på respiratorområdet. Det skal være med til sikre, at vores medarbejdere er opdateret og føler sig trygge i deres arbejde. Vi tror på, at tryghed og tilfredshed i arbejdet skaber engagement til glæde for alle involverede.

Vi deler vores viden og erfaringer

Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter, hvor vi holder jer opdateret om den sidste ny viden indenfor respiratorområdet. Vi deler viden, erfaringer og inspiration til glæde for os alle.

Læs også om:

En bred vifte af opgaver
Opgaver af særlig karakter
Alle tilbydes en fast kontakt